З глибини віків – ІІ частина

З глибини віків – ІІ частина

Опубликовал admin в Золото / 20. Авг, 2015 | Обсуждение закрыто

Історія українського золота
Металеві вироби й сировина надходили на територію України з Кавказу, Балкан та Карпат і в бронзовому віці (друга половина III — початок І тисячоліття до н. е.). Кавказька металургія помітно впливала на степові, карпато-дунайська — на лісостепові райони України. І хоча тут обробляли переважно привезену сировину, але вже тоді починає розвиватись місцеве виробництво [...]

З глибини віків – І частина

Опубликовал admin в Золото / 12. Авг, 2015 | Обсуждение закрыто

Історія українського золота
Як далеко в глиб віків сягає історія українського золота – мінералу й металу? Стосовно цього існує багато здогадок, версій і просто фантазій. Тому коротко розглянемо доступні нам архео­логічні, історичні та геологічні відомості про золото й рудну спра­ву взагалі (оскільки історичні долі перших металів людства — міді, срібла, золота, олова та їхніх сплавів — [...]

Золото України

Золото України

Опубликовал Irinka в Золото / 13. Апр, 2011 | Обсуждение закрыто

Територія України розташована в межах двох трансконтинентальних зон. Більша її частина (Український щит) належить до Північної мегазони, золоторудні родовища якої формувалися в докембрії й ранньому палеозої (на флангах зони – до мезозою), переважно на великих, зрідка на середніх глибинах. Закарпатський прогин належить до Серединної мегазони, розвиток золотої мінералізації в якій відбувся переважно в кайнозої на [...]

Золоті кристали та самородки

Золоті кристали та самородки

Опубликовал Irinka в Золото / 05. Апр, 2011 | Обсуждение закрыто

Мінерали можуть рости у вигляді гарних кристалів — багато­гранників, грані яких, перетинаючись, утворюють ребра, а місця перетину ребер створюють вершини. Форма цих багатогранників зумовлена насамперед закономірністю й симетрією внутрішньої будови. Атоми та молекули, з яких складаються кристалічні тіла, утворюють симетрично впорядковані ряди, плоскі сітки й просторові гратки. Будь-якому кристалічному тілу властивий певний порядок і симетрія [...]

Золоті струмки та мінерали-скарбники

Золоті струмки та мінерали-скарбники

Опубликовал Irinka в Золото / 29. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

Найважче питання в геохімії та мінералогії самородного золота – це першоджерела і форми переносу елемента. Нагадаймо, що хімічні властивості золота — це інертність, нестійкість майже всіх його сполук і чітка тенденція до металічного стану. Атоми золота можуть мігрувати в різному твердому середовищі, включаючи й кристали кварцу. Широко відома також схильність цього елемента до утворення колоїдних [...]

Золоті пояси й зони землі

Золоті пояси й зони землі

Опубликовал Irinka в Золото / 24. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

Поширення хімічних елементів у літосфері Землі цікавило багатьох дослідників. Так, академік В. І. Вернадський, слідом за американським геофізиком Франком Кларком, склав таблицю поширення їх у земній корі, яка згодом була доповнена академіком О. Є. Ферсманом. За цими даними, елементи підгрупи золота становлять: Сu-10-2-10-1 % маси земної кори (світові запаси 1015-1016 т), Ag і Au – [...]

Золото – елемент, метал, мінерал

Золото – елемент, метал, мінерал

Опубликовал Irinka в Золото / 21. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

У Періодичній системі елементів золото займає 79-у позицію (порядковий номер), його відносна атомна маса 197,2 (за різними даними, 197,9 або 196,9). Вже відомо 14 його ізотопів з масовими числами від 192 до 206, із них стабільним є лише один — 197Аu, всі інші радіоактивні з періодами напіврозпаду від перших секунд до кількох діб (років?) і [...]

Золоті комори світу

Опубликовал Irinka в Золото / 18. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

Перші нагромадження золота були зроблені в Африці, яка стала колискою, а згодом і найбільшим центром у світі по видобутку цьо­го металу. Очищуючи самородки від найменших сторонніх час­тинок, люди навчились промивати золотоносні піски. В безвод­них Нубійській та Аравійській пустелях золотошукачі просівали пісок як зерно на току. Промивання й віддування решток поро­ди дозволили видобувати дрібне золото. А [...]

Основные пробирные клейма

Основные пробирные клейма

Опубликовал Irinka в Золото / 12. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

Клейма буквы Б.
Для изделий из золота имеют вид лопатки, с эмблемой – стилизованным изображением трезубца или каштанового листка, шифром – соответствующей буквой предприятия-пользователя клейма, защитным кодом и одной из установленных проб;
Для изделий из серебра имеют вид прямоугольника с выпуклыми горизонтальными сторонами, с эмблемой – стилизованным изображением трезубца или каштанового листка, шифром – соответствующей буквой предприятия-пользователя [...]

Государственное пробирное клеймо – гарантия качества ювелирного изделия

Опубликовал Irinka в Золото / 03. марта, 2011 | Обсуждение закрыто

Еще издавна человечество стало применять пробирные клейма – отпечатки знаков, которые наносились на ювелирные и бытовые изделия и удостоверяли их качество. Считается, что начало пробирной системы было заложено при Петре I. После монетной реформы в 1700 г. он издал указ, определяющий четыре золотых и четыре серебряных (96, 90, 84, 62) пробы, которые нужно было обязательной [...]

  • Поиск

  • Рубрики блога